Študentski servis nove generacije

Politika zasebnosti

1. OSNOVNE INFORMACIJE

Workforce d.o.o. deluje skladno z GDPR in drugo veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, zato skrbimo za vašo zasebnost ter varujemo vaše osebne podatke.

 V tej politiki zasebnosti (v nadaljevanju: politika) podajamo vse relevantne informacije v zvezi z zbiranjem, obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov. Ta politika se uporablja za vse osebne podatke, ki jih o vas zbira in hrani upravljavec Workforce d.o.o., Koroška cesta 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju: »Workforce«, »mi«, »upravljavec« »nas«).

Workforce je kot upravljavec odgovoren za zakonito in transparentno obdelavo ter hrambo vaših osebnih podatkov. V primeru, da imate v zvezi z uporabo te politike ali v povezavi z uveljavljanjem vaših pravic, ki izhajajo iz te politike, kakršnokoli vprašanje, se obrnite na nas na kateregakoli od spodnjih kontaktov:

2. UPORABA POLITIKE

Politika velja za:

 • uporabnike naše spletne strani mjob.si;

 • povpraševanje o naših storitvah preko telefona, e-pošte ali spletnih obrazcev;

 • uporabo platform družbenih in socialnih medijev preko vtičnikov, ki jih ponuja Workforce na svoji spletni strani;

 • prejemnike prilagojene komunikacije;

 • prejemnike splošne in prilagojene tržne komunikacije;

 • udeležence dogodkov, ki jih organizira Workforce;

 • za vse posameznike, ki uporabljajo naše storitve neposredno v poslovalnicah Mjob;

 • uporabnike portala ePoslovalnica;

 • naročnike storitev.

3. TEMELJNI POJMI

Tukaj boste našli temeljne pojme, ki so uporabljeni v politiki.

Osebni podatek je vsaka informacija, ki se nanaša na določenega ali določljivega posameznika (sem spadajo npr. ime, priimek, e-naslov, telefonska številka, pa tudi identifikatorji, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, gospodarsko, duševno, kulturno ali družbeno identiteto posameznika, ipd.).

Upravljavec pomeni pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Obdelava pomeni zbiranje, hrambo, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.

EGP pomeni Evropski gospodarski prostor, ki označuje vse države članice Evropske unije, Islandijo, Norveško in Liechtenstein.

4. OBDELAVA IN ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo le na podlagi vnaprej opredeljenih namenov, ki so podrobneje opredeljeni v točki 6. te politike. Obdelavo izvajamo v omejenem obsegu, kar pomeni, da zbiramo le tiste podatke, ki jih potrebujemo za dosego opredeljenih namenov.

a. Obveznost posredovanja osebnih podatkov

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno in praviloma temelji na podanem soglasju, razen kadar obdelavo osebnih podatkov zahteva zakon.

 Kadar nam osebne podatke posredujete na podlagi pogodbe, je posredovanje takšnih osebnih podatkov prostovoljno. V primeru, da nam vaših osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za sklenitev oz. izvršitev pogodbe ne posredujete, pa vam sklenitve in izvršitve pogodbe ne moremo zagotavljati.

Več o pravnih podlagah za obdelavo osebnih podatkov lahko preberete v točki 5. te politike.

V primeru, da določenih podatkov ne želite deliti z nami, obstaja možnost, da vam določenih storitev ne bomo mogli omogočiti (npr. ne bomo mogli pošiljati prilagojenih ponudb za zaposlitev, če nam ne boste posredovali informacij o izobrazbi).

b. Zbiranje osebnih podatkov

Vaše podatke pridobimo, kadar nam jih posredujete vi sami tj. neposredno od vas (npr. preko uporabe naše spletne strani, naročila naših storitev, prijave na naše novice in posredovanje zaposlitev, preko povpraševanj po e-pošti, telefonu ali pisno na naš naslov ali na kakršenkoli drug način, s katerim nam posredujete vaše osebne podatke).

 Vaše osebne podatke pridobimo tudi iz javno dostopnih podatkovnih evidenc (kot npr. AJPES).

Vaše osebne podatke pridobivamo tudi na podlagi uporabe piškotkov na naši spletni strani. O uporabi piškotkov si lahko več preberete v 10. točki te politike.

c. Kategorije osebnih podatkov

Workforce skladno s pravno podlago in vnaprej opredeljenimi nameni zbira različne kategorije osebnih podatkov, opredeljenih v nadaljevanju:

 • Identifikacijski podatki (ime, priimek, datum rojstva, EMŠO)

 • Kontaktni podatki (naslov, telefonska številka, elektronski naslov)

 • Podatki o komunikaciji (datum, ura in vsebina komunikacije)

 • Podatki v zvezi z zaposlitvijo (podjetje, kraj zaposlitve, delovno mesto, predhodne izkušnje)

 • Podatki o izobrazbi (smer študija, stopnja izobrazbe, podatki o zaključku študija)

 • Podatki o uporabi naše spletne strani (datum in ura obiska, katere vsebine so bile obiskane, kaj ste klikali)

 • Podatki o vašem računalniku (IP naslov, vrsta naprave, vrsta brskalnika)

 • Podatki iz javno dostopnih evidenc (npr. Ajpes)

 • Podatki, ki jih pridobimo iz centralne baze univerz o statusu študenta

 • Podatki, ki jih pridobimo iz ZZZS in ZPIZ.

5. PRAVNA PODLAGA ZA ZBIRANJE IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo, ko imamo za to ustrezno pravno podlago. Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja osebne podatke imamo na voljo naslednje pravne podlage:

 • Obdelava na podlagi pogodbe. Vaše podatke obdelujemo, kadar je to potrebno za sklenitev in izpolnjevanje pogodbe.

 • Obdelava na podlagi podanega soglasja. Vaše podatke obdelujemo, kadar nam podate izrecno soglasje. Kadar bo obdelava potekala na podlagi soglasja, bomo predhodno poskrbeli, da vam bodo na voljo vse informacije, ki jih potrebujete za vašo odločitev. Vaše soglasje lahko prekličete kadarkoli.

 • Obdelava na podlagi zakonitega interesa. Vaše podatke lahko obdelujemo na podlagi zakonitega interesa. Informacije o tem, kdaj obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, so vam na voljo v točki 6. politike. V primeru takšne obdelave imate pravico ugovora (več o tej pravici si lahko preberete v točki 14. te politike).

 • Obdelava na podlagi zakona. Vaše osebne podatke obdelujemo kadar takšno obdelavo od nas zahteva zakonodaja, ki nas zavezuje (davčna zakonodaja narekuje hrambo izdanih računov). Te osebne podatke obdelujemo skladno z zahtevami zakonodaje.

6. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj za namene, ki so vnaprej opredeljeni, določeni in zakoniti. Pri Workforce vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali na načine, ki niso skladni s temi nameni.

Nameni, za katere uporabljamo vaše osebne podatke, so opredeljeni na spodnjem seznamu, pri čemer lahko vaše osebne podatke uporabljamo za enega ali več namenov. V primeru, da se pojavi potreba po nadaljnji obdelavi osebnih podatkov (ki ni opredeljena v tej politiki), vas bomo o tem predhodno obvestili in vas, kadar bo to potrebno, zaprosili za privolitev.

Seznam namenov obdelave osebnih podatkov:

 a. Prilagojeno komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev preko SMS telefonskega klica in e-maila. Sem spada obveščanje posameznikov o prostih študentskih delih, ki ustrezajo njihovi izobrazbi, lokaciji prebivališča ipd. Uporaba nekaterih osebnih podatkov nam pomaga, da našo komunikacijo z vami prilagodimo tako, da bi bila za vas čim bolj zanimiva in uporabna. Na podlagi določenih osebnih podatkov, posameznike razvrstimo v skupine, kar pomeni, da vsaka tako ustvarjena skupina prejema z naše strani prilagojena obvestila. Pri samem razvrščanju spremljamo tudi posameznikovo aktivnost.

b. Tržno komuniciranje. Navedene podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja. 

c. Prilagojeno tržno komuniciranje izvajamo na podlagi izvajanja osnovne segmentacije. Navedene podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja.

 d. Iskanje in selekcija zaposlitvenega kadra. Potencialne in/ali izbrane kandidate na podlagi izpolnjenih zahtev (npr. opis študentskega dela, pogoji za zasedbo) posredujemo naročniku. Pri tem lahko v celoti opravimo tudi selekcijo kadra skladno z zahtevami in razpisnimi pogoji naročnika. Te podatke zbiramo na podlagi pogodbenega odnosa.

 e. Izdajanje napotnic. Na podlagi pogodbenega odnosa obdelujemo osebne podatke, ki so potrebni za izplačilo plačil študentom in s tem povezanih dejavnosti.

 f. Obveščanje po e-mailu o dohodkih, dohodnini in drugih posameznikovih podatkih povezanih z delom.

 g. Omogočanje registracije in včlanitve preko e-poslovalnice – elektronsko. V e-poslovalnicah omogočamo oblikovanje profila posameznika, ki na podlagi tega išče ustrezna študentska dela. Navedene podatke zbiramo in obdelujemo na podlagi vašega soglasja.

 h. Omogočanje včlanitve osebno v poslovalnicah Mjob. Omogočamo uporabo naših storitev, oblikovanje profila posameznika, ki na podlagi tega išče ustrezna študentska dela. Navedene podatke zbiramo in obdelujemo na podlagi vašega soglasja.

 i. Komunikacija glede povpraševanj, pritožb ali drugih splošnih pomislekov, ne glede na to ali je takšno povpraševanje izvedeno preko e-pošte, navadne pošte ali preko telefona. Komunikacijo z vami zagotavljamo na podlagi našega zakonitega interesa zagotavljanja učinkovite komunikacije in pospeševanje uspešnega poslovanja podjetja.

 j. Sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe. Te podatke zbiramo in obdelujemo na podlagi pogodbenega odnosa. 

 k. Izvajanje statističnih analiz uporabe spletne strani. Vaše osebne podatke obdelujemo za statistične analize naše spletne strani, ki nam omogočajo optimizacijo spletne strani. Te analize izvajamo na podlagi zakonitega interesa zagotavljanja uporabnikom prijazne in učinkovite spletne strani. Obdelava poteka preko našega pogodbenega obdelovalca, ki statistične podatke pridobiva s pomočjo piškotkov (več o piškotkih si lahko preberete v točki 10. te politike). Zbrani podatki se obdelujejo v agregirani in anonimizirani obliki, ki onemogoča identifikacijo posameznika. Takšni podatki nam omogočajo, da našo spletno stran nenehno izboljšujemo in prilagajamo, da čimbolj ustreza potrebam in interesom uporabnikov.

 l. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam. Vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam kadar je to potrebno, da se doseže namen obdelave. Več o posredovanju osebnih podatkov si lahko preberete v točki 11. te politike. Vaše podatke bomo posredovali le, kadar to opravičuje naš zakoniti interes zagotavljanja varnega in zakonitega poslovanja in izpolnitev pravnih obveznosti (kot npr. davčne obveznosti, ki lahko vključujejo posredovanje vaših osebnih podatkov davčnim organom).

 m. Uveljavljanje pravnih zahtevkov, zaščita naših pravic in reševanje sporov. Osebne podatke za opredeljen namen zbiramo skladno z zakonom.

 n. Zakonske obveznosti. Vaše podatke zbiramo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti npr. shranjevanje računov za potrebe davčne zakonodaje. Vaše podatke obdelujemo le v takšnem obsegu, kot je potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti.

7. ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke zbiramo, obdelujemo in hranimo skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

 Hramba osebnih podatkov je časovno omejena:

 a. na obdobje, ki je nujno potrebno, da se dosežejo nameni, za katere podatke obdelujemo;

b. na obdobje, ki ga predpisuje zakon (npr. davčna zakonodaja predpisuje rok za hrambo računov 10 let od izdaje računa);

c. na obdobje, ki je potrebno za izpolnitev pogodbe, kar vključuje tudi roke, v katerih je možno uveljavljati kakršnekoli zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe (npr. 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti).

d. osebne podatke, ki so pridobljeni na podlagi vašega soglasja hranimo trajno oz. do preklica tega soglasja z vaše strani (več o tem kako lahko soglasje prekličete si preberite v točki 14. te politike). Podatke zbrane na podlagi soglasja bomo izbrisali še pred vašim preklicem, v primeru, da je bil dosežen namen za katere smo podatke zbrali.

Vaše osebne podatke, skladno z nameni hranimo naslednje časovno obdobje:

Namen za katerega so zbrani osebni podatki

Čas hrambe

Prilagojeno komuniciranje glede zagotavljanja naših storitev preko SMS, telefonskega klica in e-maila

Do preklica soglasja

Tržno komuniciranje

Do preklica soglasja

Prilagojeno tržno komuniciranje

Do preklica soglasja

Iskanje in selekcija zaposlitvenega kadra

Ves čas trajanja pogodbe in še 5 let po prenehanju.

Izdajanje napotnic

Ves čas trajanja pogodbe in skladno z roki, ki jih določa veljavna zakonodaja

Omogočanje registracije in včlanitve preko e-poslovalnice

Do preklica soglasja

Obveščanje po  e-mailu ali drugih danih komunikacijskih kanalih o dohodkih, dohodnini in drugih posameznikovih podatkih, povezanih z delom

Do preklica soglasja

Omogočanje včlanitve osebno v poslovalnicah Mjob

Do preklica soglasja

Komunikacija glede povpraševanj, pritožb ali drugih splošnih pomislekov

6 mesecev od prve komunikacije

Sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe

Ves čas trajanja pogodbe in še 5 let po prenehanju

Izvajanje statističnih analiz uporabe spletne strani

V rokih, določnih v točki 10. te politike, kjer so opredeljeni posamezni piškotki

Uveljavljanje pravnih zahtevkov, zaščita pravic in reševanje sporov

Skladno z roki, ki jih določa veljavna zakonodaja

Zakonske obveznosti

Skladno z roki, ki jih določa veljavna zakonodaja

Osebne podatke, za katere je rok hrambe potekel (npr. ker je bil dosežen namen, za katerega so bili zbrani, ker je potekel zakonsko določen rok ipd.) bomo izbrisali, uničili ali anonimizirali na način, da rekonstrukcija osebnih podatkov ne bo več mogoča.

 V primeru, da potrebujete v zvezi z rokom hrambe vaših osebnih podatkov kakršnekoli dodatne informacije, se obrnite na nas na kateregakoli izmed kontaktnih podatkov, ki so opredeljeni v na začetku te politike.

8. VARNOST OSEBNIH PODATKOV IN UKREPI ZA VAROVANJE

Workforce skrbi, da so vaši osebni podatki ves čas varni in ustrezno zaščiteni pred nezakonito in nepooblaščeno uporabo. V ta namen smo sprejeli različne organizacijske in tehnične ukrepe, s katerimi varujemo vaše osebne podatke.

 Za varstvo osebnih ukrepov izvajamo naslednje ukrepe:

 • izobraževanje zaposlenih o zakoniti obdelavi ter varovanju osebnih podatkov

 • nadzor nad zaposlenimi in redni pregledi delovanja posameznih zaposlenih

 • skrben nadzor nad pogodbenimi obdelovalci

 • omejen dostop do osebnih podatkov (gesla za dostop, omejeno število zaposlenih z dovoljenji…)

 • varnostno kopiranje elektronsko hranjenih osebnih podatkov

 • nadzor in ustrezno ukrepanje v primeru morebitnih varnostnih incidentov ter aktivno preprečevanje nastanka škode za osebne podatke in posameznike

 • sprejem ustreznih internih pravilnikov in protokolov z navodili o varovanju osebnih podatkov

 • redno vzdrževanje in posodabljanje računalniške opreme.

V primeru, da bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, bomo o takšni kršitvi nemudoma obvestili informacijskega pooblaščenca, ki predstavlja pristojni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov v Sloveniji. Več o informacijskem pooblaščencu in njegovih nalogah ter pooblastilih, si lahko preberete na spletni strani https://www.ip-rs.si/.

 V primeru suma storitve kaznivega dejanja, bo Workforce kršitve prijavil tudi pri pristojni policiji in državnemu tožilstvu.

 V primeru, da bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, ki bi lahko povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, bomo takšne posameznike o kršitvi nemudoma obvestili.

9. SPLETNI VTIČNIKI IN DOSTOP DO DRUŽBENIH OMREŽIJ

Preko naše spletne strani lahko dostopate do spodaj opredeljenih spletnih vtičnikov, ki jih Workforce uporablja pri svojem delovanju:

 • Instagram

 • Linkedin

 • Facebook

 • YouTube

 • Tik Tok

Vsako izmed zgoraj navedenih družbenih omrežij pri zagotavljanju svojih storitev deluje skladno s svojimi pogoji uporabe ter politiko zasebnosti, ki se uporablja za zbiranje in hrambo podatkov njihovih uporabnikov.

Politike zasebnosti so dostopne na spodnjih linkih:

Workforce v zvezi z uporabo družbenih omrežij, za katere omogoča dostop preko svoje spletne strani, ne prevzema nobene odgovornosti. Vprašanja in uveljavljenje pravic je potrebno nasloviti na posamično družbeno omrežje.

10. PIŠKOTKI

Ko obiščete našo spletno stran, se lahko zgodi, da se informacije v obliki piškotkov shranjujejo na vaš računalnik.

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani, katere obiščete. Spletna mesta piškotke shranijo v individualne naprave uporabnikov, s katerimi dostopate do interneta, z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki ste jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki so pomembni za zagotavljanje obiskovalcu prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim obiskovalcem in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

Vrste piškotkov

a. Nujno potrebni piškotki. Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, …).

b. Izkustveni piškotki. Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

c. Funkcionalni piškotki. Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

d. Oglasni ali ciljani piškotki. Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Seznam piškotkov v uporabi pri Workforce

Naziv

Namen piškotka

Trajanje

1P_JAR

Statistika in konverzije. Vir: Google Analytics

1 mesec

CONSENT

Piškotek, v katerem se hrani vaše strinjanje z uporabo Googlovih storitev. Vir: Google Analytics

20 let

_ga

Statistika ogledov spletne strani. Vir: Google Analytics

1 leto

gatgtag

Identifikacija za spremljanje obiskov. Vir: Google Analytics

2 leti

_gid

Statistika ogledov spletne strani. Vir: Google Analytics

1 dan

_gcl_au

Omogoča beleženje konverzij. Vir: Google Adsense

3 mesece

_fbp

Piškotek se uporablja za namen oglaševanja in priporočanja vsebin na družbenih omrežjih. Vir: Facebook

70 minut

_hjid

Piškotek vsebuje naključen in edinstven ID, vezan na uporabnikov brskalnik in ga Hotjar uporablja za prepoznavanje uporabnika. Vir: Hotjar

1 leto

NID

Piškotek vsebuje edinstven ID, ki ga Google uporablja, da shrani vaše nastavitve. Vir: Google

2 leti

fr

Piškotek se uporablja za potrebe statistike uporabnikov, ki pridejo iz Facebooka in za segmentacijo in oglaševalske kampanje na Facebooku. Vir: Facebook

1 mesec

__mauuid

Piškotek, ki se uporablja za razlikovanje uporabnikov. Vir: Net-Results

10 let

viewed_cookie_policy

Piškotek po potrditvi zapre obvestilo o piškotkih. Vir: Lasten piškotek

1 leto

aspsessionid

Piškotek si zapomni uporabnika za čas, ko je prijavljen v ePoslovalnici. Vir: Lasten piškotke

trajanje seje

formStamp

Piškotek se uporablja pri resetiranju gesla za prijavo v ePoslovalnico. Vir: Lasten piškotek

trajanje seje

UID

iPROMov oglaševalski piškotek deluje na
način, da sistem namesti piškotek, na
podlagi katerega se po zapustitvi spletne
strani na drugih spletnih medijih prikazuje
prilagojene oglase. Sistem namesti piškotek
uporabniškemu profilu (brskalniku) ob
predhodno izrecno pridobljenem soglasju na
spletni strani. Uporabnikov profil je
anonimiziran in ne vsebuje osebnih
podatkov.

36 mesecev

_ilsid

Sistem namesti identifikator brskalnika v prvoosebni
piškotek, njegovo vrednost dodatno shrani v local
storage. Identifikator se uporabi za povezavo
obiskovalca spletnega mesta z oglaševalčevo DMP
platformo. Oglaševalec lahko s pomočjo omenjene
povezave uporabniku prikazuje prilagojene oglase na
spletnih medijih. Sistem namesti identifikator samo ob
predhodno izrecno pridobljenem soglasju na spletni
strani oglaševalca. Uporabnikov identifikator je
anonimiziran in ne vsebuje osebnih podatkov.

36 mesecev

_issid

Sistem namesti identifikator brskalnika v prvoosebni
piškotek za čas trajanja seje, njegovo vrednost
dodatno shrani v session storage. Identifikator se
uporabi za povezavo seje obiskovalca spletnega mesta
z oglaševalčevo DMP platformo. Oglaševalec lahko s
pomočjo omenjene povezave uporabniku prikazuje
prilagojene oglase in meri dosežene cilje v času seje.
Sistem namesti identifikator samo ob predhodno
izrecno pridobljenem soglasju na spletni strani
oglaševalca. Uporabnikov identifikator je anonimiziran
in ne vsebuje osebnih podatkov.

Čas seje

intercom-session-[app_id]

Identifikator za vsako edinstveno sejo brskalnika. Ta piškotek seje se osveži ob vsakem uspešnem obisku in se podaljša za en teden od tega trenutka.

Uporabnik lahko do svojih pogovorov in sporočanja podatkov na odjavljenih straneh dostopa en teden, dokler seja ni namerno prekinjena s funkcijo Intercom('shutdown');, kar se običajno zgodi ob odjavi.
Vir: Intercom

1 teden

intercom-device-id-[app_id]

Identifikator za vsako edinstveno napravo, ki je v stiku z aplikacijo Intercom Messenger. Ob vsakem uspešnem klicu se osveži, s čimer se podaljša za nadaljnjih 9 mesecev.

Ta piškotek uporabljamo za določanje edinstvenih naprav, ki komunicirajo z aplikacijo Intercom Messenger, da bi preprečili zlorabe.
Vir: Intercom

9 mesecev

Upravljanje ali brisanje piškotkov oz. če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom. Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi.

Onemogočenje piškotkov

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. V nastavitvah brskalnika lahko piškotke kadarkoli izklopite. Informacije o nastavitvah za piškotke v posameznih brskalnikih so na voljo na spodnjih povezavah:

11. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM

Za doseganje namenov, opredeljenih v točki 6. te politike, lahko vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam, opredeljenim v nadaljevanju te politike

Vsaka tretja oseba s katero delimo vaše osebne podatke, sme te podatke obdelovati le za tiste namene za katere s zbrani, pri tem pa mora izvajati vse ustrezne ukrepe za zagotavljanje varne obdelave osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke posredujemo:

a. naročnikom (to so delodajalci in ponudniki študentskih del).

b. partnerskim podjetjem v okviru povezanih družb Heads Adriatic. Podjetja znotraj povezanih družb Heads Adriatic imajo za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov sklenjen ustrezen sporazum o skupnem upravljanju. Povzetek sporazuma o skupnem upravljanju lahko dobite tukaj. partnerskih podjetjih v poslovni skupini povezanih družb lahko več preberete v točki 13. te politike.

c. zunanjim pogodbenim obdelovalcem, ki nam pomagajo zagotavljati določene storitve. To so predvsem računovodski servisi, odvetniške pisarne, ponudniki vzdrževanja in servisiranja programske opreme, ponudnik spletne strani, …

d. kadar to zahteva zakonodaja. To je predvsem v primerih davčnih, inšpekcijskih in drugih postopkov.

12. POSREDOVANJE PODATKOV IZVEN EGP

Vaši podatki se lahko prenašajo in obdelujejo v eni ali več državah znotraj in izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

Vaše podatke bomo izven EGP pošiljali v države, za katere Evropska komisija meni, da vam zagotavljajo ustrezno raven zaščite oziroma države, kjer je poslovna skupina povezanih družb vzpostavila ustrezne zaščitne ukrepe za ohranjanje zaupnosti vaših podatkov.

Pri vsakem prenosu izven EGP, bomo izvedli ustrezne dodatne ukrepe, da zagotovimo varnost vaših osebnih podatkov. Takšne ukrepe predstavljajo predvsem dogovori s tretjimi osebami o vzpostavitvi zavezujočih pravil na področju varstva osebnih podatkov, preverjanje ali je pri tretji osebi vzpostavljen mehanizem za varstvo osebnih podatkov in sklenitev ustreznih pogodbenih obveznosti, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov. 

13. PARTNERSKE SKUPINE V POSLOVNI SKUPINI HEADS ADRIATIC

V poslovni skupini Heads Adriatic so povezane naslednje družbe:

14. PRAVICE POSAMEZNIKOV

Glede obdelave osebnih podatkov imate skladno z veljavno zakonodajo na voljo naslednje pravice:

 • Dostop do osebnih podatkov: od Workforce lahko zahtevate informacijo o tem ali obdeluje osebne podatke o vas in v primeru, da jih, lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti podatki izvirajo).

 • Popravek osebnih podatkov: od Workforce lahko zahtevate, da popravi oz. dopolni nepopolne oz. netočne podatke, ki jih obdelujemo o vas.

 • Omejitev obdelave osebnih podatkov: od Workforce lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (kadar npr. poteka preverba točnosti oz. popolnosti vaših osebnih podatkov).

 • Izbris osebnih podatkov: od Workforce lahko zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo (izbrisati ne moremo tistih osebnih podatkov, ki jih vodimo zaradi zakonskih zahtev ali na podlagi pogodbenega odnosa).

 • Izpis osebnih podatkov: od Workforce lahko zahtevate, da vam vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, posredujemo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

 • Preklic privolitve: kadarkoli imate pravico preklicati privolitev glede uporabe vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo na podlagi privolitve. Privolitev je mogoče preklicati na katerikoli način opredeljen v tej politiki. Preklic privolitve nima nikakršnih negativnih posledic, vendar pa je možno, da vam Workforce, zaradi preklica določenih storitev ne bo več mogel zagotavljati.

 • Ugovor obdelavi osebnih podatkov: pravico imate ugovarjati k obdelavi vaših osebnih podatkov, kadar gre za obdelavo za namene neposrednega trženja oz. za posredovanje vaših osebnih podatkov tretjim osebam za namene neposrednega trženja. Prav tako lahko ugovarjate obdelavi, kadar vaše podatke uporabljamo za namene neposrednega trženja z uporabo prilagojenih oz. individualnih ponudb (˝profiliranje˝). Ugovor lahko podate na katerikoli način, opredeljen v tej politiki.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov: pravico imate zahtevati izpis osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali. Podatke vam bomo posredovali v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Te podatke ste upravičeni posredovati drugemu upravljavcu po vaši izbiri.  Kadar je to tehnično izvedljivo, lahko zahtevate, da se vaše osebne podatke neposredno prenese k drugemu upravljavcu.

Vse pravice lahko uveljavljate preko kateregakoli komunikacijskega kanala, opredeljenega v 1. točki te politike. Prav tako so vam ti kontakti na voljo v primeru, da potrebujete glede vaših pravic kakšne dodatne informacije.

Pri informacijskem pooblaščencu, ki je pristojen nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov, imate pravico do vložitve pritožbe.

Prosimo vas, da nam vsakršno spremembo vaših osebnih podatkov čim prej sporočite na data-protection-officer@mjob.si. V  najkrajšem možnem času bomo poskrbeli za popravo oz. dopolnitev vaših osebnih podatkov.

Workforce si pridržuje pravico, da v primeru uveljavljanja katerekoli pravice iz tega poglavja, od vas zahteva določene osebne podatke (kot npr. ime, priimek, e-naslov), za namene identifikacije posameznika. 

16. APP AMPLITUDE

Izvajanje statističnih analiz uporabe spletne strani. Vaše osebne podatke obdelujemo za statistične analize naše spletne strani, ki nam omogočajo optimizacijo spletne strani. Te analize izvajamo na podlagi zakonitega interesa zagotavljanja uporabnikom prijazne in učinkovite spletne strani. Obdelava poteka preko našega pogodbenega obdelovalca, ki statistične podatke pridobiva s pomočjo piškotkov (več o piškotkih si lahko preberete v točki 10. te politike). Zbrani podatki se obdelujejo v agregirani in anonimizirani obliki, ki onemogoča identifikacijo posameznika. Takšni podatki nam omogočajo, da našo spletno stran nenehno izboljšujemo in prilagajamo, da čim bolj ustreza potrebam in interesom uporabnikov.

17. ZAKLJUČEK

Workforce lahko kadarkoli spremeni to politiko. V primeru sprememb vas bomo o tem predhodno obvestili. Najnovejša različica te politike bo vedno objavljena na tej spletni strani. Šteje se, da se strinjate z novo različico politike, če po spremembi politike nadaljujete z uporabo naše spletne strani ali drugih storitev, ki so predmet te politike.